Skip to the content

Gothia Kameraövervakning

Gothia Kameraövervakning är ett av få företag i Sverige som uteslutande arbetar med kamerateknik. Vår spetskompetens är övervakning till så väl detaljhandeln som processövervakning. Vi har mer än 40 års samlad erfarenhet från säkerhetsbranschen, det gör att vi kan erbjuda er en unik service inom teknisk övervakning!